• محصول
بانی اسپرت

محصولات › دستگاه توپ انداز 

دستگاه توپ انداز


دستگاه توپ انداز

  •  گنجایش 225 توپ 
  •  دارای ریموت کنترل 2 دکمه ای و قابلیت پرتاب توپ به طرفین 

کد محصول: ST-001010

قیمت: 105,000,000 ریال